Dr. Kovách Sándor

szájsebész
Dento-alveoláris sebészet szakfogorvosa

2012-től a Debreceni Fogorvostudományi Egyetem Szájsebészeti osztályán dolgozott.
Egyetemi évei alatt több diákköri versenyt, és pályadíjat nyert meg. 2005-től rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi szakmai kongresszusokon és tart tudományos előadásokat. Jelenleg is több külföldi fogászati implantátumokat gyártó cégnek tart elméleti és gyakorlati továbbképző kurzusokat hazánkban. Jelenleg kizárólag a szájsebészet és implantológia területén dolgozik.

ESCI European Society for Ceramic Implantology tagja