Betegjogi képviselő

ijsz logo
Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646.
Központi telefon: +36 1 8969 000
Web: www.ijsz.hu

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője

Bérczi Ildikó

Telefonszáma: +36 20 489 9506
melyen elérhető munkaidőben: hétfőtől-csütörtökig: 08:00 – 16:30
pénteken: 08:00 – 14:00 óra között
E-mail címe: ildiko.berczi@ijsz.bm.gov.hu
Fogadóóra helye és időpontja: előre egyeztetett időpontban


A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: +36 80 620 055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36 20 489 9614